Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Dan Turèll:
Udvalgte digte II – 1973-1993
Digte
[Udvalgt og med efterord af Peter Laugesen]
592 sider
Kr. 299,-
Borgen
Udkommet 19. maj 2004


[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Dan Turèll 
Forside til bogen

"Tiderne skifter, og poesien, hele litteraturen og verden, alting har siden 1993 bevæget sig ret langt væk fra de spor, der var Dan Turèlls. Eller måske er det hele bare svirpet tilbage til noget, der begynder at ligne alt det, han skrev sig væk fra".
Citat: Peter Laugesen i efterskriftet til Udvalgte digte II – 1973-1993*

RELEVANTE LINKS:

Læs et essay af Stefan Kjerkegaard om Udvalgte digte II – 1973-1993

Læs et digt på Lyriklisten fra Dan Turèlls Udvalgte digte I – 1969-1974 [det første bind i serien og som udkom 2003] – også mange spændende links til interviews m.m.

 

Teksteksempel

MENTALT MANIFEST / SCHIZOFREN SYMFONI

Jeg er buddhist fordi tomheden i alting er tydelig nok og det kun er

nødvendigt at sé på et træ i regnen for at blive klar over det.

     Jeg er buddhist fordi jeg véd at alting altid siger sig selv og at alle véd

alt, nemlig intet – og dét i de smukkeste forklædninger.

     Jeg er buddhist fordi jeg som enhver anden mælkebøtte, skruptudse

eller drukrøv er Buddha hvad enten det rager mig eller ej.

     Jeg er buddhist fordi jeg er totalt overbevist om buddhismens

uendelige ligegyldighed og fordi jeg hader religioner og filosofier og elsker

katte og bordtennis.

     Jeg er buddhist fordi jeg ikke er noget og ikke tror på at være noget.

     Jeg er buddhist fordi jeg er kynisk nok til hele tiden at vide jeg skal dø

og naiv nok til hele tiden at glemme jeg skal leve.

     Jeg er buddhist fordi jeg ikke er mig og fordi jeg ikke kunne være mig

hvis jeg var det.

 

Jeg er socialist fordi svineriet over det hele er indlysende og det kun er

nødvendigt at sé på et stormagasin i en vestlig by for at blive klar over

det.

     Jeg er socialist fordi det siger sig selv at det er de få der har magten og

at Salgssamfundet er et lig i opløsning og at denne opløsning må

accelereres.

     Jeg er socialist fordi jeg tror på alles selvfølgelige ret til alting.

     Jeg er buddhist fordi jeg tror at alle i en vis forstand altid har den og i

en anden forstand alligevel kan (og må) opnå den, og ofte på forskellige

måder, måske endda hvert øjeblik forskellige.

     Jeg er socialist fordi jeg tror det er nødvendigt at materialisere denne

eksisterende bevidsthed, materialisere den i ord som stål og jern og

kærtegn.

     Jeg er anarkist fordi jeg tror den materialisering vil antage mange og

meget forskellige og somme tider uigenkaldelige former der alle sammen

vil være nødvendige.

     Jeg er socialist fordi jeg vil forbinde dem til at arbejde sammen.

     Jeg er buddhist fordi jeg samtidig mener de på forhånd er helt

uopløseligt forbundne og samarbejdende ligemeget om man kan sé det.

     Jeg er buddhist fordi jeg tror at ingen tilstand eller meddelelse om en

tilstand er ,,rigtigere” eller ,,sandere” end nogen anden, og at de alle

sammen altid er én.

     Jeg er socialist fordi jeg vil med-distribuere og med-transkribere dem

alle.

     Jeg er anarkist fordi jeg vil gøre det på min måde så andre kan gøre

det på deres.

     Jeg er buddhist fordi jeg er klar over der ikke virkeligt er noget der

hedder ,,min måde”.

     Jeg er socialist fordi jeg ved hvad det er der bestemmer at det kommer

til at fungere sådan.

     Jeg er buddhist fordi jeg tror at det der skal ske er en permanent

revolution og at det er selve den revolution der er livet og omvendt, som

osse bl.a. både Trotzki og Confucius sagde.

 

Jeg er buddhist fordi jeg bedre forstår socialismen når jeg praktiserer den

eller sér den praktiseret end når jeg hører teorier om den, fordi jeg bedre

forstår Ho og Mao end Marx og Engels.

     Jeg er anarkist fordi jeg mener det er navnet for den måde man (som)

selv kan praktisere socialismen på.

     Jeg er buddhist fordi jeg selvfølgelig godt kan sé at det er et kredsløb

af ord i min egen bevidsthed og ikke andet – og alt andet.

     Jeg er socialist fordi jeg forsøger at ændre min egen bevidsthed ved

vedvarende arbejde med den.

     Jeg er anarkist fordi jeg forsøger at ændre den på enhver mulig måde

og ikke kun af én eller anden, ét eller andet foreskrevne.

 

Jeg er yogadyrker, jeg tror på yoga-princippet, og jeg tror osse

socialismen er en yoga.

     Jeg ville ikke kunne opfatte det sådan hvis jeg ikke var buddhist.

     Jeg ville ikke skrive den opfattelse sådan hvis jeg ikke var socialist.

     Jeg ville ikke kunne udgive den skrift sådan hvis jeg ikke var anarkist.

     Jeg ville ikke kunne opretholde sådan en tilstand hvis jeg vidste at det

var en yoga – et arbejde dag for dag og dag til dag.

     Jeg ville ikke kunne sige det til jer hvis jeg ikke var socialist nok til at

ville det, anarkist nok til at gi faen i hvad man vil sige til det –

og buddhist nok til at vide I alle sammen véd det hele i forvejen.

[Tilbage til Lyriklisten]