Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret 2002
[Opdateret d. 3.9.2007]

KOPIANMELDELSE
Martin Glaz Serup:
Shylas ansigt
Digte
56 sider
Kr. 169,-
Lindhardt og Ringhof
Udkommet september 2002

 

Af
Johnny Hedegaard Madsen

 

Omslag til Shylas ansigt

Omslag til Shylas ansigt


Note:
Vi har i ånden fra Glaz Serups projekt tilegnet os anmeldelsen fra Anne Borup, der venligst har givet tilladelse hertil. Hun lod den oprindeligt trykke i Fyens Stiftstidende, september 2002.
Her er lige tilføjet en enkelt afsluttende linje.


*

RELEVANTE LINKS:

Besøg Martin Glaz Serups lille hjemmeside og læs et par digte

Læs Senturas interview med Glaz Serup og få bl.a. en nærmere forklaring på begrebet "tilegnelse"


 

En original kopi:
Tidstypiske digte

Martin Glaz Serups debutsamling "Shylas ansigt" leger bl.a. med forestillingen om kopien og det originale og optrykker således nogle af Bo hr. Hansens digte som sine egne - med de nye forbindelser og åbninger, der opstår i den forbindelse.

Martin Glaz Serups debutsamling, "Shylas ansigt", er på mange måder tidstypisk. Først og fremmest ved at anfægte og udforske forestillingen om litterær originalitet.

Helt bogstaveligt ved at bogen er udgivet med to forskellige omslag. Dermed rejses spørgsmålene: hvad er kopi og hvad er original? og spiller det nogen rolle for vores opfattelse af litteraturen, af værket som et ene-stående objekt?

Også teksterne - og her er både kortprosa og digte - sætter forholdet mellem oprindelse og fortsættelse, det ene-stående og det mangfoldige på dagsorden.

En digtserie hedder simpelthen "Den fortsatte historie om Bungalow Bill", en anden "Die Faszination des Echten". I begge tilfælde er der tale om lån af et allerede eksisterende materiale: westernhelten Buffalo Bill transformeres til forskellige nye (medie)figurer: Bill Clinton, Bob fra Twin Peaks. En billedkunstudstilling leverer den anden titel.

Serup arbejder desuden med ready-mades, dvs. fundne tekster, som manipuleres; han blander forskellige sprog og udtryk fra forskellige områder af kulturen: naturvidenskab, historisk faktuel viden, film og tv, sin egen historie og digteriske fantasi.

Man kunne, med en af de nyeste termer fra kunsten og videnskaben, karakterisere Serups bog som et forsøg på litterær blending med fokus på det serielle, på gentagelse og forskydning, fremfor opfindelse og fornyelse. Bogen skriver sig således på sin egen måde ind i traditionen af pop-kunst, minimalisme og system-kunst.

Vi har fået et ungt (gn)æggehovede på den danske litteraturscene.

 

 

 

 

 

 

 

 

[ t o p ]       [ h j e m ]