Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Morten Søkilde:
Morten Søkilde 1974-2003
Digte
8 sider
Kr. 20,-
Adressens forlag
Udkommet august 2003

[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Morten Søkilde


Omslag til bogen


Fra forfatterens forklarende efterord:

"[...] En bogstavmosaik over navnet Morten Søkilde. Ideen med at benytte navnet blev tilskyndet ved den tilfældighed, at forlaget fik mig placeret som bidragyder til og med den syvende måned, hvori jeg blev født 1974. Muligheden for at forene tryksagen med en personlig sammenhæng glædede mig, og digtet tog form. Stroferne er gjort faste, idet hver linjes antal stavelser hver udgør et ciffer, der tilsammen opstiller det pågældende år, henholdsvis første linje årtusindet, anden linje århundredet, tredje linje årtiet og fjerde linje året.[...]"

 

Teksteksempel

Uddrag fra Morten Søkilde 1974-2003

1.
Mor.
Rent, ømt, blidt ord. Jeg, kød til ordet
Nød dig som en søvnig blomst.
Termløs rigdom!

2.
Selv
Kønsliv og berøringsmodent skød.
Din store højtid for det
Løvspring som betød

3.
Mig,
Rosenrød friskblod! En køn viol
Der sødlig som en dødlig
Morsdreng nød kvindfolkets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]