Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Sophus Claussen:
Afrodites Dampe
– og 199 andre digte
Digte
Udvalgt af Jørgen Hunosøe
[forord af Johannes Møllehave]
448 sider
Kr. 250,-
Tiderne Skifter
Udkommet 21. december 2004


[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Sophus Claussen 
Omslag til bogen

Sophus Claussen (1865-1931) var en af de førende skikkelser inden for den danske symbolist-bevægelse fra 1890'erne. Den litterære del af bevægelsen tæller desuden forfattere som Viggo Stuckenberg, Sophus Michaëlis og Helge Rode m.fl. og ikke mindst Johannes Jørgensen, der bliver symbolismens primus motor, bl.a. i kraft af sin rolle som redaktør på det symbolistiske tidsskrift Taarnet (1893-1894).
   Symbolismen opfattes traditionelt som en form for videreføring af de romantiske strømninger fra første del af 1800-tallet og derfor også som en modbevægelse til Det moderne Gennembrud, der udfoldede sig omkring Georg Brandes i perioden fra ca. 1870-1890.

Folkebog
Med det erotiske omslag af Michala Clante Bendixen og forordet af Johannes Møllehave har forlaget Tiderne Skifter med Afrodites Dampe forsøgt at skabe det, de betegner som en "folkebog".

"Jeg ønsker nye læsere den glæde som jeg selv oplevede, da jeg første gang læste Sophus Claussen, og han gav mere end jeg anede, en poetisk blodtransfusion […]. Læs og lær ham. Lær livsrespekt af ham og luk hans vise tone ind i sindets kulminer. Han er en lyskaster."
Citat: Johannes Møllehaves i forord til Afrodites Dampe [Tiderne Skifter 2004].

Forslag til læsning om Sophus Claussens liv og forfatterskab:
Ernst Frandsen Sophus Claussen [Gyldendal 1950]: Et af de tidlige og skelsættende biografiske arbejder inden for den danske Sophus Claussen-forskning.
Keld Zeruneith Fra klodens Værksted [Gyldendal 1992]: En omfattende biografi, der behandler Claussens liv og forfatterskab.
Peer E. Sørensen Udløb i uendeligheden [Gyldendal 1997]: Bogen bringer analyser af en række Claussen-digte samtidig med, at den beskæftiger sig med Johannes Jørgensens symbolisme-konstruktion.
Bo Hakon Jørgensen Symbolismen – eller jegets orfiske forklaring [Odense Universitetsforlag 1993]: Bogen behandler symbolismen i Danmark (herunder Claussen) såvel som dens franske forgængere.*

RELEVANTE LINKS:

Iben Tandgaard har hos ADL [Arkiv for Dansk Litteratur] skrevet et spændende portræt af Sophus Claussen – " Han var ikke kun en af vores største digtere, han var filosof, både i sit værk og sin livsmåde – og han var dristig, ironisk og pompøs i sine skriverier på en meget udansk måde."...

dr.dk kan du høre et radioindslag om bl.a. Sophus Claussen som repræsentant for tidlig dansk modernisme... [indslaget kræver Real Player]...

Hos kalliope.dk, der bringer ældre dansk lyrik, kan man finde en hel masse af Sophus Claussens digte. Desuden er der bl.a. en kort biografi, links til andre steder på nettet og en hitliste over de mest læste af Claussens tekster på siden, der toppes af digtet "Kærlighed" fra digtsamlingen Naturbørn [1887]...

Sophus Claussens Afrodites Dampe er udgivet af Tiderne Skifter – læs lidt mere om bogen på tiderneskifter.dk...

 

Teksteksempel

Udløbet i Uendeligheden

Jeg husker Plasket imod Bropillerne,
Maaneskin midt over Bølgerne
og den ensomme Nat over vore Hoveder.

Jeg husker, at Strømmen randt forbi os,
mens et ankret Skib
stillestaaende midt derude
bevægede sin sejlløse Mastetop.
Jeg havde i mig en Trang
til at flyde bort paa Bølgerne ligesom Maaneskinnet,
eller lægge mig ensom og mørk
at vugges midt i det forbirindende
som det fortøjede Skib – et eneste
fast, dog gyngende Punkt
ved Udløbet i Uendeligheden.

Maaske drømte jeg i et tankeløst Øjeblik
at befinde mig i det mørke menneskeforladte Skib,
at ligge i den kolde Bund og drive
uden Sejl eller Aare
baaret af mørke Vande, der flød altid rigelige.

Drive forbi de lave Bredder,
forbi Vige og Indskæringer,
forbi Færgesteder og gammeldags Møller
altid midstrøms – til jeg endte, hvem ved?
maaske i en fjærnere By med andre Kornlofter og Pakhusrotter,
paa et andet landfast Punkt
ved Udløbet i Uendeligheden.

Jeg maatte blive, hvor jeg var,
men træt af at være
et altid gyngende Punkt foran det ubegrænsede
gav jeg mig derpaa til at søge:
Ak kunde vi af Bølgeplasket under Broen,
af Takten i Skonnertens duvende Takkelage,
af Maaneskinnets matte Flimren paa Bølgerne
uddrage afsluttende Tanker,
som var gennemstrømmede af det Uendeliges Bevægelse.


NB! Digtet Udløbet i Uendeligheden er oprindeligt trykt i Sophus Claussens digtsamling Hvededynger [Gyldendal 1930].
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]