Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Knud Steffen Nielsen
Barselsfeber
Digte
8 sider
Kr. 20,-
Adressens Forlag
Udkommet juli 2003

[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Knud Steffen Nielsen


 

Omslag til bogen


*

RELEVANTE LINKS:

Knud Steffen Nielsen er også billedkunstner. Se nogle af hans billeder hos artguidedenmark.dk

 

Teksteksempel

Jeg forlader ingen, siger han. Jeg glemmer
Og gemmer kys i køleskabet.(på sedlen står der
Kæleskabet), sådan faldt det
Stortset nedad.
Det kursiverede stammer fra udsendelsen med
Forsvundne, der bliver fundet og ikke fundet,
Den sidste de fandt ønskede det bestemt ikke.
Og den forrige fandt de ikke
Der hvor han er.
Det jeg kursiverer, er gentagelser. Han ligner sig selv.
Men det er ikke det, han går efter.
Huset han boede i, hvor de nu roder i skraldespanden
Efter til-og frakort, modsætter  sig.
Det er for tæt på. Og han ønskede at skære alle forbindelser over
Til det nære. Et langhåret tæppe hvor kvinden forsvinder i luven
Hun vil gerne findes i næste udsendelse.  Han er en drømmer.
En skyldner. Han vil ikke findes. Hun vil heller ikke.
Hun forlader ham aldrig. 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]