Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 7.11.2008
[Opdateret d. 7.11.2008]

ANMELDELSE
Marianne Larsen:
Særskilte stillinger
Prosadigte
62 sider
Kr. 175,- (vejl.)
Borgen
Udkommet 5. november 2008.

 

Af
Pia Valentin Lorentzen
Omslag til bogen

Marianne Larsen
Er født 1951. Har studeret dansk, kunsthistorie, litteraturhistorie og kinesisk.

Debuterede i Hvedekorn som 18-årig og fik udgivet sin første digtsamling Koncentrationer i 1971.

Har siden da skrevet mere end 40 digtsamlinger, romaner, børnebøger, teaterstykker og senest romanen Den forelskede unge i 2007, der blev indstillet til flere priser.

Hun har modtaget adskillige legater og priser gennem årene og fik i 1989 tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Samtidsdigtning
"En samtidsdigtning der indfanger vores tid i skæve, præcise bevægelser og kaster et skiftevis forundret og rasende blik på pænhedssproget, den omfattende kommercialisering og Danmarks krigsdeltagelse".
Citat fra forlagets pressemeddelelse*

RELEVANTE LINKS:

Læs Senturas anmeldelse af Marianne Larsens roman Den forelskede unge, som udkom i 2007 – "en lille perle" – også andre gode links...


  Ventende i skyndingen

Marianne Larsens prosadigte stritter i mange retninger.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

ANMELDELSE: Det er svært at få hold på Marianne Larsens nye digtsamling.

Rent indholdsmæssigt stritter prosadigtene i alle retninger – kærlighed, krig, alder, tid, krop, identitet, (selv)promovering og samfund kontra menneske. Det kan måske ses som et udtryk for det moderne menneskes flagren hid og did; et billede på det kaos, vi befinder os i og hele tiden bombarderes med.

Det kan dog også ses som et noget tilfældigt dyk ned i rodekassen med efterfølgende mangel på sammenhæng til følge. Jeg ser det mest som sidstnævnte.

Samfundsdigte og humor
Flere af digtene handler om krig set fra forskellige vinkler. Fx digtet en "Soldaterfamilie", der kort og præcist skildrer krigens indvirkning på almindelige mennesker. Et andet billede af almindelige mennesker fremkommer i digtet "Politiopgave", der beskriver ensomheden i samfundet på en overlagt neutral måde, og det er især neutraliteten, der giver stof til eftertanke.

Et af de bedste digte i samlingen er digtet "Prime time" om kærlighed og magt. Det er lidt af en kamp at komme igennem det to sider lange digt, der er så fuldt af gentagelser, at det er rytmisk svært at læse. Til gengæld kommer der til sidst en uventet og spidsfindig pointe, der gør det hele arbejdet værd.

Det er faktisk i de mere humoristiske digte, at Marianne Larsen står stærkest, og dem er der heldigvis en del af, fx det superkorte kønspolitiske digt "Kønsskiftede", der fik mig til at grine højt – noget, der sjældent sker, når jeg læser en bog.

En del af digtene siger mig ikke det store – jeg har simpelthen svært ved at relatere til dem, og det samlede indtryk bliver, at der nok er lidt langt mellem snapsene trods alt.

Flotte vendinger
Rent sprogligt er samlingen et festfyrværkeri af neologismer og flotte vendinger. Det er en sand fornøjelse at dykke ned i ord som "hertilverdens", "hyklerikyer" og "spimmel" og ikke mindst i udtryk som "ventende i skyndingen" og "slidstærke skumringer".

Samtidig er alle disse sproglige finurligheder en ulempe, når man har den håbløst gammeldags indstilling, at man godt kan lide at tolke og forstå, hvad det er, digteren mener med dette og hint. Det har jeg svært ved flere steder i denne samling. Jeg har således ingen idé om, hvad det følgende betyder: "Du gæster de mislykkedes haller, hvor uopklarede dyrearter mislykker sig selv ud over skyer af hvepseværdier". Men det lyder jo rasende flot.

En lidt rodet samling, der er absolut læseværdig i kraft af humoren og det sprudlende sprog.* * *

 
Teksteksempler


Kongresdeltagere

Under en faglig kongres kommunikerer de fremmødtes ben genreløst med hinanden.
De viser sig og gør sig til og gør nar og gør godt.
De spreder sig. De lægger sig over kors. De strækker sig og spjætter under bordene.
De strejfer hinanden til højre og venstre og spinder som kattedyr, der vil danses.
Ingen gør bemærkninger til det uvante ved situationen.
Der bliver stillet forslag og taget beslutninger. Kongressen munder ud i en nyopdaget svimmelhed ingen når at føre til referat.

               *

Politiopgave

Formodningerne går på, at det er et slagtilfælde.
Formodningerne går på, at hans liv i flere år har fungeret således:
Det har ligget stille det meste af døgnet, men dog rejst sig og spist og drukket og taget bad, når støvet lagde sig for tungt over hud og hår og tøj.
Støvet på hylder og lamper og skabe og gulve i lejligheden bærer spor af hænder og fødder og læber og kinder, spor af liv, livet kort sagt, hans liv, om ikke dødens.
Formodningerne går på, at hvis dét liv ikke til sidst var gået i forrådnelse og begyndt at stinke, ville det aldrig være blevet opdaget.
Formodningerne går på, at efter en vagtperiode med to fund af ovennævnte slags, kan der forventes endnu et fund inden udgangen af måneden.

               *

Kønsskiftede

Åh, Muhamadame, Buddhanitta, Jesusanna,
hvordan kunne I nænne det?[NB! Digtene er fra s. 7, s. 26 og s. 49. Linjedelingen er anderledes end i bogen.]

[ t o p ]       [ h j e m ]