Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 18.10.2006
[Opdateret d. 18.10.2006]

ANMELDELSE
Laus Strandby Nielsen:
Kærlighedsdigte m.m.
Digte
80 sider
Kr. 150,-
Gyldendal
Udkommet 16. oktober 2006

 

Af
Stefan Kjerkegaard
Omslag til bogen

Laus Strandby Nielsen
Er født 1944. Uddannet mag.art. i litteraturvidenskab. Debuterede i 1970 med digtsamlingen Åhhh!... Kom hurtigt! [Gyldendal].

Han seneste digtsamling hed Mellemrum [Gyldendal] og kom i 1999. Med sin nye bog har Laus Strandby Nielsen i alt udgivet syv digtamlinger.

At finde en tone
"Før jeg starter på en ny samling skal der typisk gå lidt tid. Jeg går og samler sammen, har nogle idéer og finder langsomt noget, der forhåbentligt kan holde."

"Når man skriver et digt, så skal man finde en tone eller en rytme. Det kan godt ligge i selve grundidéen i det digt, man skriver, i det første ord eller måske overskriften."
Citat: Laus Strandby Nielsen i interview [Sentura #9, vinter 2000]

Portræt af Laus Strandby Nielsen fra bogens omslagsflap. Foto: Lars Skaaning.
Portræt af Laus Strandby Nielsen fra bogens omslagsflap.
Foto: Lars Skaaning.*

RELEVANTE LINKS:

Læs Senturas anmeldelse af Laus Strandby Nielsens forrige digtsamling Mellemrum, der kom i 1999 – også teksteksempler...

Læs lidt mere om Laus Strandby Nielsen hos litteraturpriser.dk...


 

Granitdigte

Laus Strandby Nielsens digte er glasklare og gådefulde på én gang.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

ANMELDELSE: Laus Strandby Nielsen er en meget eksklusiv digter. Med kun syv digtsamlinger i alt siden debuten i 1970 hører hans forfatterskab ikke til de mest omfangsrige herhjemme. Til gengæld er digtene gode og stramme, og den nyeste samling er ingen undtagelse.

Samlingen bærer den nøjsomme titel Kærlighedsdigte m.m., hvor den sidste forkortelse jo både kan stå for "med mere", men også, som man finder ud inde i samlingen, en persons hemmelige initialer, nemlig det du, som Nielsens lyriske jeg konstant henvender sig til. Herved bliver det konkretiseret, at du'et altid er noget mere end en bestemt person. Du'et er selve livsnerven i den form for poesi, nemlig den apostroferende [tiltalende, red.], som Nielsen skriver. Eller som der står i prosadigtet Granit:

Du kunne ikke vide at en stor sten jeg engang sad på, lånte mig dette digt, og nu har den i et stykke tid krævet den tilbage.

Mystik og klarhed
På sin vis er bogens titel typisk for Nielsens poetiske virksomhed. Ordene står umiddelbart krystalklart på siden, men den krystalklarhed gør dem på den anden side og paradoksalt nok uigennemskuelige, sådan som poesi jo også er, fx når den presses ned i haiku-digte og lignende (granit)former.

Og Nielsens digte har en del til fælles med haiku-digtene og granitten for den sags skyld. Deres klarhed kalder på mystik. Eller muligvis er mystik ikke det rette ord, men snarere digterisk gådefuldhed, ja man fristes til at sige digterisk formfuldendthed, formen som gåde. Det bevirker, at man må læse digtene igen og helst langsommere, hvorved man bemærker de små ændringer i sprogets gentagelser, som muligvis betyder alt, fx "Ingenting er virkeligt./ Alt for virkeligt.", hvor ordet "ingenting"s alternative betydning kommer til live via gentagelsen.

Kærlighedens gentagelse
Man kunne lede videre efter Strandby Nielsens gådefulde, men digteriske formfuldendthed. Lad os tage det allerførste digts to første sætninger som eksempel:

Erindringens kar
er fuldt af smeltende is
Erindringens kar

af smeltende is
og gammel sort aske.

Man bemærker, hvordan "er fuldt" glider ud af gentagelsen, hvorved erindringens kar ændrer karakter. Det er ikke blot fyldt med is, men erindringen selv er også noget, der er af is og kan smelte.

Indholdet er således noget, der kan smelte formen via en gentagelse, og omvendt velsagtens: Formen som noget der kan smelte og smelte sammen med indhold. Nielsen skriver, at hans tema er "Kærlighedens gentagelser". Knytter man dette tema til ovenstående observation, er det altså kærlighedens gentagelse, som skal få indhold og form, du og jeg til at smelte sammen.

Udenom det banale
Sådan har det måske altid været med kærlighedsdigte, men kunsten er at skrive dem udenom det banale, og det formår Nielsen, selvom han konstant balancerer på en knivsæg. Det mest effektive middel mod det banale kærlighedsdigt – og selv det middel er på en måde også banalt – er døden, og den lurer konstant ind imellem sprækkerne på Nielsens glasklare vers. Bl.a. som et spil på punktummer og måske oftere mangel på punktummer, for som der står i det fremragende digt Spiraldans:

Hvad bliver tilbage?

De tørre stængler
fra i fjor? Forårskulden
i dine knogler?

Alle klokkerne
der ringer i hvert punktum?

Præcis ved at spørge undgår digtet sit punktum og udsætter derved døden for en stund. Men den omgiver automatisk hvert vers alligevel.

Gammeldags digte?
Nogle vil måske finde Strandby Nielsens digte for altmodisch eller antikke, men selve frekvensen i denne digters udgivelser får igen det gådefulde til at hobe sig op udenom digtene. Måske er det nødvendigheden, som disse digte lever højt på?

Søren Ulrik Thomsen skriver i sin poetik En dans på gloser, at det at afvente digtet er det hele. Sådan er det måske for Strandby Nielsen, og han har da også en del til fælles med en digter som Thomsen, men også med Henrik Nordbrandt. Alle tre formår at skrive traditionelle kærlighedsdigte, og Strandby Nielsens er bestemt på højde med de to andres.* * *

 
Teksteksempler


1.

FINSK TANGO

At vide at du
er på den anden side
af aldrig mere

er det samme som
ikke at vide noget
om det næste nu

og nu er det mørkt.
En finsk tango sidder fast
midt i det hele.

Her findes ingen
vej tilbage, ingen vej
frem, kun op og ned,

en dans, en trappe
til musikken, og en hel-
vedes masse myg.

2.

TRO, HÅB OG KÆRLIGHED

Du har ført mig hen hvor jeg ikke vil.
Men måske har jeg været her hele tiden.

Skridt for skridt gik vi ind i ørkenen
imellem os. Jeg troede det var her du boede

og at vi skulle videre, hen over den næste
øde bakketop, igennem den næste iskolde

solopgang og var begyndt at vænne mig
til den prikkende blæst, til tanken

om de to skeletter. Nu standser du endelig op.
– Her kan jeg ikke leve, siger du, og er væk.

Min telefon spiller en lille ørkenmusik.
Det er dig. – Det var ikke mig, siger du.

Men hvor ved du det fra? Den eneste forskel
på luftspejling og virkelighed er vel afstanden

som flytter sig og flytter sig indtil troen
er flyttet med. Og ørkenen er fuld af liv

har jeg set i fjernsynet selvom du hellere
vil se om livet i havet. Men hvor der er liv

er der håb, ikke stort som blåhvalerne
eller lynhurtigt blinkende som stimer af makrel,

men så småt og langsomt at det kan overleve
sammenkrummet i sig selv som et uendeligt

lille univers af tomhed: her bor forvandlingens
kraft: den gave du nærigt ikke kan give, men er.

Nu ringer musikken i en større lomme af mørke.
Jeg dirrer som en telefon i et tidsrum af sand

som hele tiden skrider i kanterne. Er der gået
en besked ind? Eller er det et ubesvaret opkald?

3.

GRANIT

Du har altid mærket sammenstødet med den ru granit
som lå skjult i mine øjne. Du har altid holdt øje med den
store, sorte, klodsede sommerfugl der flaksede rundt i
stuen og ikke kunne komme ud. Du kunne ikke vide at
en stor sten jeg engang sad på, lånte mig dette digt, og
nu har den i et stykke tid krævet det tilbage.[NB! Teksterne er fra s. 26, s. 41-42 og s. 54. Opsætningen kan variere lidt fra bogen.]

[ t o p ]       [ h j e m ]