Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Per Aage Brandt:
Tændstikhoveder
Natbog. Poesi
89 sider
Kr. 189,-
Borgen
Udkommet den 29. november 2004


[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Per Aage Brandt 
Omslag til bogen

"Brandts poesi har ofte fået skudt i skoene at den er svær – men hvad enten det handler om fodnoter eller versefødder,er det blot et spørgsmål om at komme med på toget. Står man tilbage på perronen klar til at fortolke denne poesi på afstand, vil man få problemer."
Citat: Tomas Thøfner om Per Aage Brandts poesi [i essay oprindeligt bragt på poesi.dk]

"De fleste poeter sidder bare og roder og skriver i mere eller mindre søvngængerlignende tilstande. [...] At skrive ordentligt poesi drejer sig om sprogbevidsthed. Sprogbevidsthed handler om at holde en stramhed i teksten. Det er den stramhed, man for eksempel kan opnå ved hjælp af logisk mekanik, altså den måde man kombinerer på."
Citat: Per Aage Brandt i samtale med Gerd Laugesen [Avismagasinet Moment, temanummer om Logik, 2003]*

RELEVANTE LINKS:

Læs Stefan Kjerkegaards anmeldelse Sproget som karklud, der handler om Per Aage Brandts Poesi i udvalg 2002-1969 [Borgen 2004]...

Læs også et teksteksempel fra Per Aage Brandts Poesi i udvalg 2002-1969 [Borgen 2004] på Senturas lyrikliste...

Per Aage Brandt debuterede i bogform i 1969 med digtsamlingen Poesi [Arena Sub 1969]. På tidsskriftet Hvedekorns hjemmeside kan man læse en digtsuite, han havde med i bladet samme år...

Per Aage Brandt er bl.a. professor i semiotik ved Aarhus Universitet. På centrets hjemmeside kan du læse Brandts ultrakorte introduktion til emnet. Artiklen hedder What is semiotics? The briefest overview ever seen...

 

Teksteksempel

Uddrag fra Tændstikhoveder

mælkevejen er en stråle af sperm,
derfor bevidstløs, dog lysende, en lykkelig
del af himlen, et smil i det uendelige ingenting,
jeg tænker på natfuglenes slukkede hjerner
og storladne musik, det skriger fra bjergsiderne
som trykkede en éncellet organisme på et klaviatur,
og den lille flod flytter stadig sine sten med rislende
natlig blinken i slugten, noget flyder og andet
glitrer, øret synger til sig selv i gråhvid i-mol,
i et nu, hvor det, som ikke er, dog er
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]