Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 7.3.2005
[Opdateret d. 22.2.2010]

ANMELDELSE
Palle Jessen:
Tingene – Udvalgt lyrik 1960-62
[Udvalgt af Jan Hjort
Collager af Susanne Dalgaard Kristensen
Efterskrift ved Torben Brostrøm]
272 sider
Kr. 200,-
Arena Dottir
Udkommet januar 2005

 

Af
Vagn Steen

[NB! Vagn Steen er forfatter og debuterede i 1964 med digtsamlingen Digte? Han anses som en af Danmarks fremmeste eksponenter for 60'ernes konkrete lyrik, konkretismen.
Vagn Steen mener i øvrigt, at betegnelsen konkretisme er unødigt begrænsende – selv foretrækker han ordet tekstrevolutionen.]Portræt af Palle Jessen. Fotoet illustrerede journalisten Else Sandvads interview med Palle Jessen fra Information d. 14.-15. oktober 1961. Interviewet havde overskriften En digter træder an og underrubrikken Samtale med debutanten Palle Jessen, der har en fortid som filosof og formgiver. I interviewet bruger Palle Jessen de to centrale begreber 'tænkeiagttagelse' og 'totalsans'. Han siger bl.a.: - Digtene er blevet til helt til eget brug - jeg maatte lære at lytte til naturen. Men naar jeg udsender dem, er det vel nok ogsaa af sociale grunde. Det kunne være andre kunne have glæde af dem - naaja, fik skærpet deres totalsans ved at læse dem. [...]
Portræt af Palle Jessen

Palle Jessen (1920-1962) udgav kun én skønlitterær bog, digtsamlingen Skæv dans på hårde ringe, der oprindeligt udkom på Gyldendal i 1961.

Bogens indhold:

Forord
Af redaktøren Jan Hjort – kalder den slanke bog "en plakatsøjle for Palle Jessens bedste lyriske frembringelser".
Skæv dans på hårde ringe
Genudgivelse af Palle Jessens digtsamling fra 1961.
Anmeldelser
Citater om Skæv dans på hårde ringe fra Aktuelt, Jyllands-Posten, Berlingske Aftenavis m.fl.
Af: Communiquéer
12 digte fra et efterladt manuskript.
Lyrisk march
14 digte fra et efterladt manuskript.
At se tingene
Essay bragt i det svenske tidsskrift Ord & Bild, nr. 1, 1962.
Opfinderen
Artikel fra Socialdemokraten 1955, hvor opfinderen Palle Jessen præsenteres med sin "behovsmaskine".
Læsestykker
13 tekster fra et efterladt manuskript.
Efterfølgende digte
21 digte fra Palle Jessens notesbøger.
Sange til Suzanne
Lille suite af digte, oprindeligt tænkt som illustreret børnebog.
Partiturer
Under reseachen til bogen opdagede udgiverne, at flere af digtene fra Skæv dans på hårde ringe var sat i musik.
Om Tingene
Redaktørens efterskrift, hvor han bl.a. gør rede for sin research, stavemåder og valg/fravalg.
Bibliografi
Fyldig bibliografi om Palle Jessen – lige fra antologier til optræden i DR.
Fotografier
Collage af Palle Jessens egne fotografier fra 1961, bl.a. fra en bilferie.
Efterskrift
Introducerende essay til forfatterskabet og tidsperioden ved Torben Brostrøm. Også et par personlige erindringsglimt om forfatteren.

Et par af Palle Jessens egne fotos fra en bilferie i Danmark i 1961. Udklip fra en billedcollage i bogen.
Et par af Palle Jessens egne fotos fra en bilferie i Danmark i 1961.*

RELEVANTE LINKS:

Kurt Schwitters digt Die Scheuche [på dansk Skræmslet], der omtales i anmeldelsen skal lige så meget ses som læses...

Læs Christian Morgensterns digt Fiskens natsang, der omtales i anmeldelsen. Digtet er på tysk, men kan læses på adskillige sprog på én gang...

Besøg forlaget Arenas hjemmeside. Bl.a. mulighed for at læse lidt mere om Palle Jessens Tingene og at bestille bøger, der sendes portofrit...

Få lidt mere info om Palle Jessen hos litteraturpriser.dk...

I et interview i Sentura #11 fortæller Vagn Steen mere om bl.a. dippedutter og tekstrevolution....


 

Gi' fanden i form og forelskelse

Bit bok bank. Forlaget Arena Dottir genudgiver Palle Jessens digtsamling Skæv dans på hårde ringe fra 1961, som var et af de første honkende skrattende bildyt fra 60'ernes konkrete lyrik i Danmark. Samtidig har redaktøren støvet alle mulige andre lækre løsdele op i arkiverne, så det er endt med the ultimative sæt indgraverede hjulkapsler, ratpels og kølerfigur til Palle Jessens forfatterskab.
Forfatteren Vagn Steen, selv rejsende i 60'ernes tekstrevolution, tager en prøvetur.

1. Hvor
Omslaget til Palle Jessens Tingene - Udvalgt lyrik 1960-1962 er skabt af Susanne Dalgaard Kristensen og Arenas redaktion. Bogen fremstår i et specielt højformat på 24 centimeter i højden og 12 centimeter i bredden.
OMSLAG TIL BOGEN: Skabt af Susanne Dalgaard Kristensen og Arenas redaktion,
skal man begynde i Palle Jessens Tingene – Udvalgt lyrik 1960-62? Lidt spredt bladen og læsen og kik på siderne, så den aflange bog ligger godt i hånden.
    Spring så til sidste side og læs interviewet af "es" fra Information. Dér findes livordet i Jessens arbejdssprog: totalsans, og vi forstår hans baggrund i filosofi og formgivning. Læs gerne Tingene som formgivne digte der vil åbne din totalsans. Intet mindre.

2. Det første digt i Tingene stavet næsten som forfatteren oprindeligt selv gjorde, med store bogstaver og aa [retskrivningen er gjort nutidig i den nye udgave, red.]:

TEKOP FRA FROKOST

Min Tekop
blaa
som Majas Øjne.
Te
som et OxeØje tilbage.
En Plet hvor Skeen
laa.

Syv linjer, og de tre er superkorte. Skærer man eksperimentelt de to sammenligninger bort, bli'r teksten:

Min TekOp
blaa
Te
En Plet hvOr Skeen
laa.

Og "som Majas Øjne" og "som et OxeØje tilbage" har tre store runde former – som TekOppen, som Øjne. Hvis man læser visuelt. Tema og tekst vokser sammen.
    Og aktiviteten er at se med ét (hurtigt, helst enstavelses-) blik: Tekop, blaa. Te, laa. Og den øjenkontakt med verden bli'r så at sige forsinket af som-konstruktionerne.

Den sidste – men ikke senest skrevne – tekst i disse udvalgte digte er som-frit . Det var dér han skulle hen:

DRENGENS SANG TIL SOLEN
Sang til Søren

Solen er så dejlig,
jeg tror jeg skyder den ned,
– men Søren dog –
og gir den en rigtig gyngetur,
– men hvad så i morgen? –
I morgen kommer der jo
en ny.

4.1.61

Dialogens børnelogik gi'r det digteren har brug for og er fri for litterær tone: hverken som'er eller metaforer.

3. Antagelig har Palle Jessen læst Kurt Schwitters' Die Scheuche fra 1925, genoptrykt i Sverige 1960, og set et makaronisk digt (dvs. med flere sprog). Der er enstavelsesord på latin som for ikke-latinkyndige læsere er betydningsfri og dynamiske: hic haec hoc er de bærende lydelementer. Lad mig citere et par linjer af Schwitters' digt, hvor hanen hak-hæk-hik-hok-ker i stokken: "DA kam Monsieur Mosjö/le coq/der Hahn/und hickte an dem Stock/und machte Hick und Hack/und hic haec hoc/und hickte an dem Stock."
    I makaroniske digte kan stok rime på det lille franske lån "coq" og latins "hoc".

Jessen går videre og digter:

Hink
hink
honk
hinke, hænke, hank
hunk
illæ, illæ, hank
lakrimæ
lakrimæ
honk.

Ni linjer, deraf fem på én stavelse.
    Men så skal det være litterært og vi får lakrimæ, for han kender udtrykket "hinc illae lacrimae" som på dansk
Collage fra bogen af Susanne Dalgaard Kristensen.
FRA BOGEN: Collage af Susanne Dalgaard Kristensen.
betyder "herfra disse tårer" – og ifølge min ordbog tilmed "herfra skriver tingen sig, her har vi forklaringen." Tolkningen har ramt noget: Jessen vil finde det punkt, hvor "tingen" så at sige skriver sig selv.

Det kan bruges. "Tingen" skriver sig selv ud fra lydene i det latinske bøjningsmønster. Men Jessen kan ikke helt lade teksten stå som den er, den får en forklaring, en titel: Læseren bedes tænke på en Krøbling.
    Og så er vi i rækken af de mange "rene" tekster i litteraturhistorien der begrænses – eller præciseres – af en måske overflødig overskrift. Tænk bare på Morgensterns Fiskens natsang, Bønnelyckes Berlin.

Palle Jessens ret få makaroniske digte er de mest citerede, ret uset i samtidens Danmark – som heller ikke kendte meget til Schwitters, modsat Sverige der bragte den første udstilling efter mange års stilhed.
    Der er også plads til den bespiste gæst:

Illa mihi mam
mask
misk
mæsk
mihi mam
patria, patria misk
mihi mam est, est
ubi pascor misk
ubi pascor misk mask
non
non
non ubi
non ubi nascor.

Her er der kun få danske ord: mam, misk, mask, mæsk. Vi kan høre Gæsten [digtets titel, red.] få mam og bli'r misk-mask-mæsket. Latinen i digtet kan læreren forklare – hvis den da skal forklares.

4. Alt dette som indledning til at vi nu har fået adgang til at se Palle Jessen i stor sammenhæng, ved Jan Hjort på forlaget Arena Dottir.
    Der er 272 sider med udgivne og ikke før udgivne digte, enkelte noder til digte, essays, fotografier, et genoptrykt interview fra Information 1961 af signaturen "es" (jeg kan røbe at det er Else Sandvad, hvad udgiveren godt kunne ha' meddelt).
    Desuden har bogen et efterskrift af Torben Brostrøm og ikke mindst et godt layout af Jan Hjort og Eli Lund med collager af Susanne Dalgaard Kristensen: Vi ser tressernes typografi og får noget for øjnene.

5. Tingene i sig selv:

En trøje, en skjorte, en sok i munden
hvis ikke et tov,
kedsommeligt, gråt
som tørv på tungen.
Kan gøre sin pligt et år eller så.
Smut,
skejer ud med et vrik
går fra biddet som alle de andre.
Falder.
Ligger på jorden i to.
Een som er nøgen
og een med musklen jernhårdt
i kvælertag om halsen.

Vi slipper ikke for et "som" – men får til gengæld et fyndigt udtryk "går fra biddet" og en helt uanstrengt metafor, musklen om metalstykket.
    Her er ville vi være i viltert vildrede uden titlen Tøjklemmen.

Og hvad med denne tekst?

Rore ra
ru
ro
rå.
Mire mingle
mi
ma.
Sirre su
sa.
Papaver, Papaver
Du står med
skørtet om hodet
man ser Dine ben.
Sirre sa
sirre su
hvad sir Du?

Ordet "papaper" er ikke bare latin for titlen som er Valmue, det er også en reference til en samtale hvor Emil Bønnelycke og Tom Kristensen leger med ord.

6. Vi kan læse essayet At se tingene, trykt i det velorienterede svenske tidsskrift Ord & Bild, nr. 1, 1962:

"Hvis tingen blot var identisk med noget i os selv, ville den blot tiltrække os på en uinteressant måde. Men ved at den tillige rummer noget forskelligt fra os selv bliver den interessant.
    På den anden side tror jeg ikke det ville være muligt for os at komme i kontakt med tingen, hvis den ikke i så høj grad stemte overens med os, ligesom kønnene ikke ville finde behag i hinanden, hvis de ikke rummede så meget identisk. – Der er her en dobbelthed som i så meget i livet, i naturen.
    [...] At vi som tænkende, handlende mennesker kan virke ind på tingene er ligetil, men at tingene også i deres selvstændighed kan virke ind på os er mindre ligetil; at de kan vise os deres fremmedhed, at de kan fremtræde for os med væsen er vel lidt af en gåde. Men een ting er, at det er en gåde, altså hvordan det kan være, en anden: at det faktisk forekommer, som alle, der er fortrolige med kunst jo har erfaret at kunstneren kender fra sit forhold til stoffet."

Jovist, i Palle Jessens digte kan tingen "fremtræde for os med sit væsen."
    Tingene benævnes i overskriften, men skal ikke druknes i konversation – derimod rent ned på papiret og dynamiseres i det sprog, som altid har en masse urolig energi i sig.

7. Der er digte til Suzanne på tre år: Døren; Nøglen; Barnevognen; Mor; Furesøen; Fuglene; Pruhest. Det første lyder:

Døren går op
og døren går i
hu hej.
Døren går op
og dær sidder far,
døren går i
nu står jeg herude
æv!

Det kan den treårige leve med i, hun kan opføre det og bruge døren som rekvisit. Og hun kan producere verdens flotteste ææææv!
    Jeg kunne godt mumle til læsere med børn: Det er bare at gå i gang. Skriv selv, med eller uden "jeg", tilpasset modtagerens alder. Og nyd solen:

Barnevogn
hvor var Du sød.
Ih, jeg sov så godt
i min barnevogn.
Fuglene sagde
bøb, bøb,
solen var så varm og rar,
den sad på mine bare tær
og sagde
tit tit.

Og så myldrer det i de andre digte ellers med blask blask og bøb bøb fra fuglene. Og vriiih vriih fra pruhhesten.

8. Der er tretten stykker kortprosa som kunne være spændende, hvis de var udgivet for sig selv. Tæt læsning før kortprosa blev både in og must. Her vil jeg gerne kunne lade læseren få alle stykkerne – og anbefaler det virkelig. Men nøjes med et – senere kan du selv lade alle tretten åbne din totalsans:

MARKVEJ

Jeg ender i ingenting, men kom bare, hvis De vil tage til takke. Jeg er dobbeltløbet som et jagtgevær men ellers ganske fredelig. Længere fremme slår jeg et knæk, går op og ned – og ender så, som sagt – i ingenting. Sidste år løb jeg længere for at ende et andet sted i ingenting, næste år løber jeg måske knap så langt. Jeg er just så lang som der er virkelig brug for mig, hverken længere eller kortere – og det er godt det samme.
– Ja nu kan De ikke komme længere, her ender jeg – i ingenting – Og vil De videre blir det på Deres eget ansvar.

9. Jeg foreslog tidligere i anmeldelsen at begynde læsning i Tingene med sidste side, hvor Palle Jessen kommer med egne kommentarer i det genoptrykte interview.

Men hvor skal man så slutte? Med to tekster: Den ene er Torben Brostrøms gode sammenfatning i bogens efterskrift. Vi får rare holdepunkter i finlandssvensk og fransk lyrik – og meget mere.
    Og den anden er en tekst fra afsnittet Efterfølgende digte:

SØLUFT

"Gi fanden i
form og forelskelse"
tænkte jeg ude
ved søen.
Nu aner jeg ikke
hvad jeg mente
og får det vel aldrig
at vide.
Men så vidt jeg kan se
er
der noget
i denne rytme
og bogstavrimene,
læg mærke til dem,
som gir det hele
skær af sandhed.
Man ku
jo prøve.
Man ku jo prøve
at gi fanden
i form
og forelskelse
– og så se
hvad der sker.

Ja, følge allitterationer og rytme eller noget helt andet – og se hvad der sker. At overlade næsten alt til læseren – som slipper for at forholde sig til andres forelskelse og tradition. Blæse på referencen til egen oplevelse, blæse på fordomme om form, men GÅ PÅ EVENTYR I SPROGET.
    At læse Palle Jessen er en dejlig erfaring. Et stimulerende eventyr i sproget.* * *

TRE BONUSDIGTE


1.

DET PÆNE
I

Det pæne
ser jeg
kommer af
det franske
peine de:
forlegen over.
Forlegen
ser jeg
kommer af
verliegen på
det tyske.
Verlegen.
(perfektum
participium):
har taet
skade af
at ligge.
Hvor er der
pænt
på Frederiksberg. –
Husene
er pæne,
madammerne
er pæne
bidlerne
er pæne
børnene
er pæne.
Man gir
den pæne
hånd,
går i
pænt tøj
og kommer
arsenik
i hinandens
mad
på en pæn
måde.

I morges
fandt jeg
en pære i
mit lysthus.
Havde fået
frost.
Var plum-
rådden.
Brun
og runken.

Verlegen
på det tyske
peine de
på det franske
pænt på
det pære-
danske.

26.2.61

2.

DET PÆNE
II

Det pæne
det stereotype
det hykleriske
det forstilte
det ikke-ægte
det ikke-vexelvirkende
det onde.
Det forlegne
det der har taget skade af at ligge.
Det forkuede, stækkede
kastrerede, fortrykte.
Det plum-rådne.

27.2.61

NB! Digtene om det pæne stammer fra afsnittet Efterfølgende digte, der er en samling tekster fra Palle Jessens notesbøger.

3.

BILTYVEN

Bit
bit, bok, bank
bore, bim, bok
beati bum
bak
birre, bare
baas, beati, beati
possidentes
bok.

NB! Digtet er fra Skæv dans på hårde ringe.

[ t o p ]       [ h j e m ]