Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Eske K. Mathiesen:
Udsigt fra et muldvarpeskud
Digte
[Illustreret af Jørgen Rømer]
44 sider
Kr. 120,-
Clausens Kunsthandel
Udkommet januar 2004


[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Eske K. Mathiesen 
Omslag til bogen

Udsigt fra et muldvarpeskud blev udgivet i forbindelse med Jørgen Rømers og Mette Augustinus Poulsens udstilling i Clausens Kunsthandel 24. januar – 28. februar 2004.

Overalt kan man konstatere, at fortætning, afskæring, klangdannelser og rytme, at alt 'det tekniske' er i orden, men derudover har Mathiesen sit ganske særlige greb til frembringelse af poesi. Vanskeligt at få styr på og svært at eftergøre, men ubestrideligt nærværende i hans tekster. Han nærmer sig verden kærtegnende".
Citat: Erik Skyum-Nielsen i anmeldelse af Eske K. Mathiesens to digtsamlinger Kæpheste og Udsigt fra et muldvarpeskud [Information 5. februar 2004]*

RELEVANTE LINKS:

Læs et ultra-kort digteksempel fra Eske K. Mathiesens forrige digtsamling Kæpheste [Gullanders Bogtrykkeri 2003] på Lyriklisten – også flere links

Se et foto af Eske K. Mathiesen med vikingehår

 

Teksteksempel

Uddrag fra Udsigt fra et muldvarpeskud

Om dagen sidder uglen i træet,
en mølædt maske
som nogen henter hver aften
og går til karneval med. Men hvor? Der er ingen spor
af fest i nattemørket, ingen trommer eller
klarinetter, ingen kulørte lamper
der hopper op og ned mellem træerne, ingen dugvåde
dansepladser hvor græsset er trampet ned.
Det eneste, der sladrer om munterhed,
er de runde, tørre elglorte, som hver morgen ligger
i en ny orden og dermed røber,
at nogen har jongleret med dem i måneskinnet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]