Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Uffe Harder:
Årstider
Digte
56 sider
Kr. 200,-
Bebop
[Udkommet 19. marts 2003]

[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Uffe Harder


 

Omslag til bogen


*

RELEVANTE LINKS:

Læs Det Kgl. Biblioteks portræt af Uffe Harder – "en poesiens ydmyge insisteren..."

Læs lidt mere om Harders bog hos Bebop

Uffe Harders debutsamling Sprængte diger [oprindeligt udgivet på Borgen 1954] er genudgivet af Bebop i 2004. Læs et digt fra Sprængte diger på Senturas lyrikliste...

 

Teksteksempel

Kaninen og Paddington

Kaninen er bange for Paddington
det mente jeg at høre
mit barnebarn fortælle mig
i telefonen
Bagefter sagde min søn
at kaninen og Paddington
nok aldrig har kendt hinanden
for de findes
i hver sin bog.
Det laver mit
barnebarn om på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]