Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Bo Lille (red.):
Underskov 1
Antologi
[indeholder digte og prosa]
80 sider
Kr. 129,-
Ordsnedkeren
Udkommet 11. november 2004

NB! Forlaget og Bo Lille kan kontaktes på Bolille@hotmail.com[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget og forfatteren]

 

Af
Bo Lille 
Omslag til bogen

Underskoven er et åbent forum for lyrik og kortprosa med fast base i Huset i Magstræde i København. Underskoven blev startet op i januar 2003 af Bo Lille og Bo Dalum og har siden afholdt litterære oplæsningsaftener. Som regel hver anden torsdag.

Vil du læse op, kan du bare dukke op til et arrangement og henvende dig til Bo Lille med besked om, at du vil på listen over oplæsende kunstnere med indslag à max. 3-4 minutter. Er du ny, så send par tekster og nogle ord om, hvad der evt. skal siges om dig ved introduktionen i forvejen. Har man ikke sendt tekster først, har man mulighed for at læse op 1-2 minutter i Æresrunden.

"For tiden er de yngste af vore forfattere 17, mens den ældste er 77. Blandt os er der garvede folk med omkring 50 udgivelser bag sig, såvel som folk med relativt få udgivelser og rene debutanter. Det, der binder os sammen, er kærligheden til god litteratur og den synergi og inspiration, der opstår i det brede tolerante fællesskab omkring vores oplæsningssoiréer".
Citat fra bogens forord [af Bo Lille]

Bidragydere til antologien
Finn Andersen
Lisbeth Heckmann Andreasen
A. A. Bachalohr
Jannik Kyhn Buskbjerg
Bo Dalum
Michael Dyst
Jan Peter Hansen
Emil Kamph
Eva Kjeldsen
Bo Lille
Line-Maria Lång
Thurston Magnus
Mimi Munch-Jensen
Benny Pedersen
Jasmin S.
Martin Hans Skouenborg
Søren Sørensen
Michael "Zittergong" Bonnesen*

RELEVANTE LINKS:

Du kan finde mere om en del af antologiens bidragydere på digte.dk – incl. Bo Lille, der har skrevet digtet Vild...

Antologien er redigeret af Bo Lille, der selv har udgivet digtsamlingen Jamen okay og andre Danmarksdigte – læs et digteksempel fra bogen på Senturas lyrikliste...

Underskoven har en hjemmeside, hvor man bl.a. kan holde sig opdateret om de kommende arrangementer...

På Bo Lilles hjemmeside byder han dig velkommen i sin hængekøje...

 

Teksteksempel

Vild


Tab ikke
din ubevidsthed

Glem ikke
din glød

Husk osse
at fare vild

Find dit eget uglede barn
derinde et sted

bare en gang imellem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]