Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 8.3.2005
[Opdateret d. 26.10.2007]

ANMELDELSE
Annemette Kure Andersen:
Vandskel
Digte
74 sider
Kr. 169,-
Borgen
Udkommet 24. februar 2005

 

Af
Peter Due Jensen
Omslag til bogen Annemette Kure Andersen er f. 1962.

Sanseindtryk er udgangspunktet
"Ofte er det sanseindtryk fra den verden, der omgiver mig, der er udgangspunktet for det, som jeg skriver. Jeg henter altså inspiration i det, der på et givent tidspunkt er de konkrete fysiske omgivelser. Hvad det så er, der gør indtryk, er ikke til at vide på forhånd. Det kan i princippet være alt muligt."

"Det tror jeg, at vi allesammen kender til: Af alt det, som vi ser, hører og oplever, vil der altid være noget, der gør et dybere indtryk end andet. Pludselig er der et eller andet, som man får øje på eller kommer til at lytte efter, og det er næsten ikke til at frigøre sig fra det sete eller hørte igen. Det har faktisk mest af alt karakter af, at verden eller et bestemt lille udsnit af verden pludselig fremstår mere klart. Og det punkt eller den genstand, der med ét virker mere tydelig, tiltrækker sig al opmærksomheden."
Citat: Annemette Kure Andersen i interview med Lisbeth Larsen og Gitte Buur Rasmussen [i forbindelse med novellesamlingen Små afvigelser, litteratursiden.dk, 23. juni 2003]

Senturas Evighedskalender
Annemette Kure Andersen har skrevet om tallet 3 i Sentura #19 – Evighedskalender. Hendes bidrag hedder Tre næsten videnskabelige betragtninger over tallet 3 og starter med følgende, der nok kan få nogen til at spærre øjnene op: "Egentlig er tallet 3 ikke andet et afklædt 8 tal".
Læs mere om Sentura #19 – Evighedskalender*

RELEVANTE LINKS:

Besøg Annemette Kure Andersens side på Forfatternet – læs fx en grundig bibliografi eller om inspirationer...

Læs Peter Due Jensens anmeldelse af Annemette Kure Andersens digtsamling Dokument [Borgen 2001] – slutter med præcis samme ønske som anmeldelsen af Vandskel om at forfatterinden sætter mere på "spil"...

Læs Ulf Joel Jensens anmeldelse af Annemette Kure Andersens digtsamling Fraktur [Borgen 2000] – "har en lige så elegant og komprimeret stil, som hendes navn er langt og pudsigt"...

Læs hele interviewet med Annemette Kure Andersen om novellesamlingen Små afvigelser [Borgen 2003] hos littteratursiden.dk...

Læs en lille artikel om minimalisme af cand.mag. Marianne Eriksen (baseret på en artikelrække af Niels Lyngsø), hvor et par af Annemette Kure Andersens digte bruges som eksempel...

Annemette Kure Andersen optræder sammen med ni andre digtere i Claus Bohms film Digter fra 2000. Du kan låne den via dit lokale bibliotek...


 

Tavs, foruroligende, indirekte

Annemette Kure Andersen filer og slider på sprogets knoprede sten, så de bliver til smukt forarbejdede flader.

ANMELDELSE. Efter en enkelt afstikker til prosaen med novellesamlingen Små afvigelser fra 2003 er Annemette Kure Andersen med sin syvende digtsamling Vandskel tilbage på sædvanlig sikker grund.

Siden debuten i 1991 har Kure Andersen fundet sig til rette inden for et felt, hvor hun er suveræn: Det korte, sprogligt og metrisk fuldstændigt gennemarbejdede digt, der fremtryller en menneskelig indsigt i en konkret sansning af natur eller kunst. Når man bladrer i hendes bøger, tænker man ikke sjældent på begrebet epifanier [: den pludseligt opståede indsigt eller erkendelse] – som da også var titlen på hendes fjerde digtsamling.

Kedsomhed – eller positiv logik
På den led adskiller Vandskel sig ikke fra hendes øvrige bøger. Men bortset fra hendes stadigt mere imponerede beherskelse af de digteriske virkemidler, så sniger der sig i denne omgang langsomt en lumsk kedsomhed ind på selv den mest velvilligt indstillede læser. Det gælder i al fald for den læser, som med glæde har været med gennem flere – eller måske alle – Annemette Kure Andersens samlinger.

Det kan man så omvendt også anskue ud fra en positiv logik: at nye læsere lige så vel kan stå på med denne bog, såvel som ethvert andet sted i forfatterskabet.

Tænkt i suiter
Vandskel er – som flere af de forrige digtsamlinger – tænkt i tematisk sammenhængende suiter. Der er således fem afsnit, som hver består af 12 digte med følgende overskrifter: "aflejringer", "afsøgninger", "aftegninger", "afstøbninger" og "afslibninger".

Og titlerne røber de to vigtige spor i digtene. Først de fænomener, man kan iagttage i naturen, som ikke sjældent bliver en miniature over hele verden. Dernæst de menneskelige aktiviteter, som har med den kunstneriske proces at gøre. Hos Annemette Kure Andersen går de to ting ikke sjældent hånd i hånd med hinanden: Naturen får sjæl og kunsten mimer naturens fænomener.

Mindre sidespor er dels erindringer fra en ulykkelig og traumatisk barndom; dels den voksne kærlighed mellem en mand og en kvinde

Smukt bearbejdede flader
Annemette Kure Andersen er interesseret i både malerkunst og skulpturer. Det er sikkert ikke tilfældigt. Hendes digte kan nemlig med god ret sammenlignes med akvareller. Og samtidig filer og slider hun som en skulptør sprogets kantede og knoprede sten til glatte og smukt forarbejdede flader

Men det er også som om, digtene kredser for indirekte om det tavse, det foruroligende, det der ikke umiddelbart lader sig formulere i denne digteriske sammenhæng. Læseren sidder tilbage med utallige udsagn om dét, der er umuligt at sige, eller det som kunsten gerne vil udtrykke, men ender med at fordreje. Som fx i dette digt:

Det er keramikerens opgave
at skabe illusionen om vasen der
fortæller en historie
om genskæret af bjergtinderne
men den der har mærket lerets våde
korn har set glasuren løbe og kender
karakteren af brændingen
ved at vasen lyver

Vandskel rummer både gode og vellykkede digte, som det er klogt at læse mange gange, da de kun åbner sig, hvis man giver dem tid. Men det samlede indtryk er også blodfattigt.

Den personlige smerte og det foruroligende konfliktstof, der løber som en uformuleret understrøm i digtene, ville det være spændende at få løftet mere frem, i et adækvat sprog. Vi vil opleve – og ikke bare fornemme – at digteren sætter noget på spil.* * *

To teksteksempler


1.

Hvis du stadig kan
Genkalde dig billedet
Af klintens fald mod havet
Er det endnu ikke tid til
At vende tilbage selvom
Lange regnvejrsdage
Fra barndommens
Aldrig nævnte savn
Har lagt sig som støv
På det tørrede
Hjertegræs

2.

Han spænder sin bue
violin eller dyr er
hun

Hun strækker kroppen til
en streng han kan
ramme

 

 

 

 

 

 

[ t o p ]       [ h j e m ]